Frontwalker Group AB

Inom Frontwalker Group AB samordnas IT-specialister och konsultintensiva verksamheter vars främsta mål är att erbjuda en modern IT-infrastruktur som är innovativ, säker och som lever över tid. Den samlade kompetensen och leveranskapaciteten möjliggör för koncernen att samordna, leda och leverera betydande volymaffärer. 

Gruppens specialistkonsulter har typiskt resursintensiva roller och arbetar bland annat som projektledare, kravställare, systemutvecklare, systemarkitekter eller testledare. Branscherfarenheten är mångfasetterad. Tjänster och lösningar levereras i alla väsentliga IT-discipliner.

Frontwalker group samordna många, små och nischade verksamheter, snarare än få och stora. Till detta skall även starka partnerskap med andra specialistkonsulter adderas. Tron på att behålla det lilla och nischade men att samtidigt kunna hämta styrka i samordning är stark. Koncern kan leverera stora projekt, samverka i kompetensutvecklingen, utbyta erfarenheter och alltid möta kraven i det viktiga kvalitet- och miljöarbetet.

IT-infrastruktur 

Gällande IT-infrastruktur erbjuder Frontwalker specialister och moderna tjänster vilka ger kunden en plattform innehållande den senaste tekniken. Bolagets konsulter tar hela ansvaret och hjälper kunden att utveckla sin verksamhet vilket ger full kontroll och bekymmersfrihet.

De konsulter som du, som kund, har kontakt med är alla specialister inom sitt område. Med ständigt kundfokus tar de hand om din IT, så att du kan fokusera på dina arbetsuppgifter. Det som du kanske tycker är tidskrävande och tråkigt med IT, är det Frontwalker gillar allra bäst. Nyckelorden för gruppens leveranser är: mobilitet - när som helst, var som helst, säkerhet och automatik. Frontwalker hanterar löpande driftsavtal omfattande drygt 2000 arbetsplatser och 300 servrar, varav flertalet placerade i gruppens egna datahallar.

Primära tjänster inom IT-infrastruktur:

  • Support
  • Digital arbetsplats
  • Molntjänster.
Anders Hibell Foto
Kontakta Frontwalker Group

Anders Hibell

VD
0708-44 38 01

anders.hibell@frontwalker.se

Över hela Sverige 

Vi har kontor på flertalet orter i Sverige och många av verksamheterna inom underkoncernen har liknande erbjudande men finns på olika orter vilket gör att vi alltid kan arbeta nära våra kunder.