Namn A-aktier B-aktier % Kapital % Röster
Empir Group AB

335 000

15 881 566

50,83%

51,08%

Lars Save med bolag 15 000 3 650 000 11,49% 11,36%
Savenode AB 150000 1 008 309 3,63% 4,04%
Nordnet Pension AB 0 897 794 2,81% 2,77%
S-Bolagen AB 0 832 554 2,61% 2,57%
Kinginwest AB 0 768 957 2,41% 2,37%
Bengt Lindström  0 641 392 2,01% 1,98%
Licpo AB 0 433 912 1,36% 1,34%
Ronny Andersson 0 300 000 0,94% 0,93%
Avanza Pension AB 0 280 349 0,88% 0,87%
Övriga ägare 0 6 709 925 21,03% 20,71%
Totalt 500 000 31 404 758 100,00% 100,00%

Informationen på sidan uppdaterades senast 2021-06-30

Xavitech har ca. 1 800 olika aktieägare och de fem största aktieägarna representerat 71,81 % av rösterna och 71,37 % av kapitalet.