Namn A-aktier B-aktier % Kapital % Röster
Empir Group AB

335 000

15 881 566

50,83%

51,08%

Lars Save med bolag 15 000 2 120 085 6,69% 6,64%
Lars Kingelin med bolag 0 1 139 116 3,57% 3,52%
Nordnet Pension AB 0 1 096 951 3,44% 3,39%
S-Bolagen AB 0 863 167 2,71% 2,66%
Bengt Lindström med bolag 0 768 150 2,41% 2,37%
Savenode AB 150 000 424 620 1,80% 2,24%
JRS Asses Mang AB 0 600 077 1,88% 1,85%
Anders Johansson med bolag 0 499 738 1,57% 1,54%
Coeli Wealth Management AB 0 424 000 1,33% 1,31%
Övriga ägare 0 7 587 288 23,78% 23,41%
Totalt 500 000 31 404 758 100,00% 100,00%

Informationen på sidan uppdaterades senast 2020-12-31

Xavitech har ca. 1 700 olika aktieägare och de fem största aktieägarna representerat 67,28 % av rösterna och 67,23 % av kapitalet.