Finansiell kalender

Koncernen Xavitech AB är ett publikt aktiebolag.
Xavitech AB:s aktie handlas sedan den 29 mars 2017 på Nordic SME.

Senaste rapporterna